banner 02

rodic skola ziak dokumenty

Rodicia  Aktuálne - Edupage
 Zvonenia
 2% z dane
 Zaujímavé webstránky

Poukázanie 2% z daní

Zamestnanci, fyzické a právnické osoby majú možnosť poukázať 2% z daní v prospech školy. Na tento účel bol v minulosti zriadený neinvestičný fond Slnečnica.

Názov: Slnečnica, n.f.
Založený: 22.12.2004
IČO: 36167312

Výpis z registra neinvestičných fondov MV SR
www.rozhodni.sk - stránka o darovaní 2% dane
Vzory tlačív na pokázanie 2% z dane