banner 02

dokumenty rodic skola ziak

Dokumenty  Zmluvy
 Faktúry
 Objednávky
 Prieskum trhu
 Hodnotiace správy
 Školské dokumenty

Zmluvy

V zmysle zákona 546/2010 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník vyplýva povinným osobám od 1.1.2011 povinnosť zverejňovaťna svojom webovom sídle zmluvy, faktúry a objednávky, ktorésa týkajú využívania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami EÚ.

Zmluvy 2018

Zmluva 01/2018 - nájomná zmluva - nohejbal - Dráb (PDF)
Zmluva 02/2018 - nájomná zmluva - futsal - Anderko (PDF)
Zmluva 03/2018 - nájomná zmluva - floorball - Mikloš (PDF)
Zmluva 04/2018 - nájomná zmluva - futsal - Kozák (PDF)
Zmluva 05/2018 - nájomná zmluva - futsal - OZ Starí páni (PDF)
Zmluva 06/2018 - rámcová kúpna zmluva - Šarišský (PDF)
Zmluva 07/2018 - rámcová kúpna zmluva - Gargalík (PDF)
Zmluva 08/2018 - rámcová kúpna zmluva - HORESKO s.r.o. (PDF)
Zmluva 09/2018 - VSD - zmluva o pripojení (PDF)

Zmluvy 2017

Zmluva 01/2017 - servisná zmluva - školské PC - iBerNet (PDF)
Zmluva 01/2017 - nájomná zmluva - futsal - OZ Starí páni (PDF)
Zmluva 03/2017 - rámcová kúpna zmluva - MarcoDia (PDF)
Zmluva 04/2017 - rámcová kúpna zmluva - BidFood (PDF)
Zmluva 05/2017 - rámcová kúpna zmluva - Ryba (PDF)
Zmluva 06/2017 - rámcová kúpna zmluva - Šarišský (PDF)
Zmluva 07/2017 - rámcová kúpna zmluva - MILK-AGRO (PDF)
Zmluva 08/2017 - verejné služby - O2 (PDF)
Zmluva 09/2017 - verejné služby - O2 (PDF)
Zmluva 10/2017 - verejné služby - O2 (PDF)
Zmluva 11/2017 - verejné služby - O2 (PDF)
Zmluva 12/2017 - kúpna zmluva - ATC (PDF)
Zmluva 13/2017 - kúpna zmluva - ATC - dodatok č. 1 (PDF)
Zmluva 14/2017 - rámcová obchodná zmluva - Pekáreň Ľuba (PDF)
Zmluva 15/2017 - nájomná zmluva - bedminton - Belišová (PDF)
Zmluva 16/2017 - nájomná zmluva - basketbal - Belišová - dodatok (PDF)
Zmluva 17/2017 - nájomná zmluva - futbal - OŠFK (PDF)
Zmluva 18/2017 - nájomná zmluva - kaderníctvo (PDF)
Zmluva 19/2017 - rámcová kúpna zmluva - Miženčík (PDF)
Zmluva 20/2017 - odvoz odpadu - ESPIK (PDF)
Zmluva 21/2017 - nájomná zmluva - futbal - Solár (PDF)
Zmluva 22/2017 - rámcová kúpna zmluva - Mäsovýroba Gargalík (PDF)
Zmluva 23/2017 - nájomná zmluva - futbal - OŠFK (PDF)
Zmluva 24/2017 - zmluva o dielo - stavebné úpravy hygien. zariadení - Balkar (PDF)
Zmluva 25/2017 - projekt ŠOV 1 (PDF)
Zmluva 26/2017 - projekt ŠOV 2 (PDF)
Zmluva 27/2017 - rámcová kúpna zmluva - AG FOODS SK (PDF)
Zmluva 28/2017 - rámcová dohoda - KAPAP (PDF)
Zmluva 29/2017 - zverenie majetku do správy (PDF)
Zmluva 30/2017 - bezpečnostný projekt - SOMI (PDF)
Zmluva 31/2017 - ÚPSVaR (PDF)
Zmluva 32/2017 - Sabyt (PDF)
Zmluva 33/2017 - Slovak Telekom (PDF)
Zmluva 34/2017 - DD Slon strava (PDF)
Zmluva 35/2017 - Organika Piešťany - mliečne výrobky (PDF)
Zmluva 36/2017 - SAD - doprava žiakov do Ostrovan (PDF)
Zmluva 37/2017 - ZUŠ - nájom (PDF)
Zmluva 38/2017 - nájomná zmluva - basketbal - Revák (PDF)
Zmluva 39/2017 - nájomná zmluva - volejbal - Mikloš (PDF)
Zmluva 40/2017 - OŠ OÚ Prešov - dohoda - športové súťaže (PDF)
Zmluva 41/2017 - SAD (PDF)
Zmluva 42/2017 - TiDO - licencia (PDF)
Zmluva 43/2017 - HOOK Košice - dodatok č.1 (PDF)
Zmluva 44/2017 - nájomná zmluva - floorball - Mikloš (PDF)
Zmluva 45/2017 - nájomná zmluva - futsal - Anderko (PDF)
Zmluva 46/2017 - nájomná zmluva - futsal - Anderko (PDF)
Zmluva 47/2017 - nájomná zmluva - nohejbal - Drab (PDF)
Zmluva 48/2017 - nájomná zmluva - Pekáreň Šariš - kúpna zmluva (PDF)
Zmluva 49/2017 - zmluva o dielo - elektro (PDF)
Zmluva 50/2017 - Hook - dodatok (PDF)

Zmluvy 2016

Zmluva 01/2016 - nájom - fitnes GYM (PDF)
Zmluva 01/2016 - KRAGAS - rekonštrukcia učebne CH/BI (PDF)
Zmluva 02/2016 - prax študenta (PDF)
Zmluva 03/2016 - OŠFK (PDF)
Zmluva 04/2016 - odborná učebňa CH - Bi - Daffer (PDF)
Zmluva 05/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - futsal (PDF)
Zmluva 06/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - bedminton (PDF)
Zmluva 07/2016 - Komenský - virtuálna knižnica (PDF)
Zmluva 08/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - OZ Starí páni (PDF)
Zmluva 09/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - Mikloš (PDF)
Zmluva 10/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - Martoňáková (PDF)
Zmluva 11/2016 - zmluva o dielo - rekonštrukcia učebne fyziky - Daffer(PDF)
Zmluva 12/2016 - Deň narcisov - LPR (PDF)
Zmluva 13/2016 - rekonštrukcia učebne F - FER-KOV (PDF)
Zmluva 14/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - Belišová (PDF)
Zmluva 15/2016 - SPP (PDF)
Zmluva 16/2016 - ZUŠ Altamíra (PDF)
Zmluva 17/2016 - Dôvera - elektronická komunikácia(PDF)
Zmluva 18/2016 - CERES - zabezpečenie ubytovania (PDF)
Zmluva 19/2016 - SPP - zmluva o spolupráci (PDF)
Zmluva 20/2016 - dodatok - zmluva o nájme NP - Šimon (PDF)
Zmluva 21/2016 - dodatok č.1 - volejbal - Mikloš (PDF)
Zmluva 22/2016 - dodatok č.3 - kaderníctvo (PDF)
Zmluva 23/2016 - CVTI SR - darovacia zmluva (PDF)
Zmluva 24/2016 - dohoda - dobrovoľnícka činnosť UPSVaR (PDF)
Zmluva 25/2016 - Zmluva o odbere stravy - DD (PDF)
Zmluva 26/2016 - Sabyt - dodávka tepla (PDF)
Zmluva 27/2016 - SAD - doprava (PDF)
Zmluva 28/2016 - SAD - doprava (PDF)
Zmluva 29/2016 - ZUŠ - zmluva o nájme (PDF)
Zmluva 30/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - basketbal (PDF)
Zmluva 31/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - volejbal (PDF)
Zmluva 32/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - bedminton (PDF)
Zmluva 33/2016 - dohoda - organizácie, stolný tenis, okresné kolo (PDF)
Zmluva 34/2016 - zmluva o poskytovaní služieb (PDF)
Zmluva 35/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - futsal (PDF)
Zmluva 36/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - historický šerm (PDF)
Zmluva 37/2016 - zmluva o nájme nebytových priestorov - futsal žiaci - Mikloš (PDF)

Zmluvy 2015

Zmluva 01/2015 - MarcoDia - rámcová kúpna zmluva (PDF)
Zmluva 02/2015 - OŠFK - nájomná zmluva (PDF)
Zmluva 03/2015 - ATC-JR, s.r.o. - kúpna zmluva (PDF)
Zmluva 04/2015 - NÚCEM (PDF)
Zmluva 05/2015 - rámcová kúpna zmluva - Anton Šarišský (PDF)
Zmluva 06/2015 - zmluva o spolupráci - LPR (PDF)
Zmluva 07/2015 - Milk Agro (PDF)
Zmluva 08/2015 - Ho&PE Family (PDF)
Zmluva 09/2015 - RYBA Košice (PDF)
Zmluva 10/2015 - PEBA Veľký Šariš (PDF)
Zmluva 11/2015 - PROMO system, s.r.o. - rámcová zmluva (PDF)
Zmluva 12/2015 - PROMO system, s.r.o. - rámcová zmluva (PDF)
Zmluva 13/2015 - Miženčík - zmluva o dodávke a odbere tovaru (PDF)
Zmluva 14/2015 - Mäsovýroba A.Gargalik - rámcová zmluva (PDF)
Zmluva 15/2015 - TOP Catering, s.r.o. - rámcová obchodná zmluva (PDF)
Zmluva 16/2015 - EPoS SB, s.r.o. - rámcová kúpna zmluva (PDF)
Zmluva 17/2015 - CMK PLUS, s.r.o. - rámcová zmluva (PDF)
Zmluva 18/2015 - Eurogastrop, s.r.o. - rámcová zmluva (PDF)
Zmluva 19/2015 - Bidvest Slovakia, s.r.o. - rámcová kúpna zmluva (PDF)
Zmluva 20/2015 - VSE - produkt Partner (PDF)
Zmluva 21/2015 - basketbal - Belišová (PDF)
Zmluva 22/2015 - pekáreň Ľuba (PDF)
Zmluva 23/2015 - AG FOODS (PDF)
Zmluva 24/2015 - Telekom - balík služieb (PDF)
Zmluva 25/2015 - Telekom - balík služieb (PDF)
Zmluva 26/2015 - nájom nebytových priestorov - Belišová (PDF)
Zmluva 27/2015 - doprava osôb (PDF)
Zmluva 28/2015 - mlieko (PDF)
Zmluva 29/2015 - pedagogická prax študentov (PDF)
Zmluva 30/2015 - Hook - ovocie a zelenina (PDF)
Zmluva 31/2015 - vývoz odpadu - M.Pedersen (PDF)
Zmluva 32/2015 - dodatok - nebytové priestory (PDF)
Zmluva 33/2015 - dodatok - nebytové priestory (PDF)
Zmluva 34/2015 - dodatok - nebytové priestory (PDF)
Zmluva 35/2015 - ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť (PDF)
Zmluva 36/2015 - zmluva o dielo - stavebnomontážne práce - KRAGAS (PDF)
Zmluva 37/2015 - objednávka tepla - Sabyt (PDF)
Zmluva 38/2015 - zmluva o výpožičke PC pre ŠJ (PDF)
Zmluva 39/2015 - zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov - SAD (PDF)
Zmluva 40/2015 - príspevok na zabezpečenie autobusovej dopravy - SAD (PDF)
Zmluva 41/2015 - učebnice AJ (PDF)
Zmluva 42/2015 - zmluva o zverení majetku do správy - robot pre ŠJ (PDF)
Zmluva 43/2015 - zmluva o nájme nebytových priestorov - basketbal (PDF)
Zmluva 44/2015 - zmluva o nájme nebytových priestorov - floorball (PDF)
Zmluva 45/2015 - zmluva o nájme nebytových priestorov - basketbal (PDF)
Zmluva 46/2015 - zmluva o nájme nebytových priestorov - bedminton (PDF)
Zmluva 47/2015 - zmluva o nájme nebytových priestorov - volejbal (PDF)
Zmluva 48/2015 - zmluva o nájme nebytových priestorov - floorball (PDF)
Zmluva 49/2015 - zmluva o nájme nebytových priestorov - ZUŠ (PDF)
Zmluva 50/2015 - zmluva o nájme nebytových priestorov - bedminton (PDF)
Zmluva 51/2015 - dohoda - súťaže stolný tenis (PDF)
Zmluva 52/2015 - zvýšenie kvalifikácie učiteľov TV - pomôcky (PDF)
Zmluva 53/2015 - zvýšenie kvalifikácie učiteľov TV - pomôcky (PDF)
Zmluva 54/2015 - CVTI - IKT technika (PDF)
Zmluva 55/2015 - zmluva o nájme nebytových priestorov - futsal (PDF)

Zmluvy 2014

Zmluva 01/2014 - ZPPS (PDF)
Zmluva 02/2014 - dodatok č.2 - SAD (PDF)
Zmluva 03/2014 - dodatok č.3 - SAD (PDF)
Zmluva 04/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - basketbal - dodatok č.1(PDF)
Zmluva 05/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - futbal (PDF)
Zmluva 06/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - športové hry - farský úrad (PDF)
Zmluva 07/2014 - NÚCEM - prevod majetku (PDF)
Zmluva 08/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - futbal - dodatok č.1 (PDF)
Zmluva 09/2014 - nájomná zmluva - nebytové priestory - kaderníctvo - dodatok č.1 (PDF)
Zmluva 10/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - floorball (PDF)
Zmluva 11/2014 - Deň narcisov (PDF)
Zmluva 12/2014 - SPP - dodávka plynu - dodatok č.1 (PDF)
Zmluva 13/2014 - nájomná zmluva - Deň mládeže (PDF)
Zmluva 14/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - športové hry (PDF)
Zmluva 15/2014 - kúpno-predajná- Lunas (PDF)
Zmluva 16/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - basketbal - dodatok č.2 (PDF)
Zmluva 17/2014 - nájomná zmluva (PDF)
Zmluva 18/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - basketbal - dodatok č.1 (PDF)
Zmluva 19/2014 - prax študentov PaSA (PDF)
Zmluva 20/2014 - Allianz - PC (PDF)
Zmluva 20/2014 - Allianz - PC - príloha (PDF)
Zmluva 21/2014 - dodávka ovocia a zeleniny (PDF)
Zmluva 22/2014 - dodatok č.1 - MRK CVS (PDF)
Zmluva 23/2014 - zmluva o výpožičke - MŠ (PDF)
Zmluva 24/2014 - ZUŠ nájom (PDF)
Zmluva 25/2014 - nájomná zmluva - basketbal - Revák (PDF)
Zmluva 26/2014 - zverenie majetku do správy (PDF)
Zmluva 27/2014 - o poskytovaní verejných služieb (PDF)
Zmluva 28/2014 - o poskytovaní verejných služieb - dodatok (PDF)
Zmluva 29/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - bedminton (PDF)
Zmluva 30/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - basketbal (PDF)
Zmluva 31/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - volejbal (PDF)
Zmluva 32/2014 - ÚPSVaR Prešov - dohoda (PDF)
Zmluva 33/2014 - Ryba Košice - rámcová kúpna zmluva (PDF)
Zmluva 34/2014 - OÚ OŚ Prešov - dohoda o organizovaní športových súťaží (PDF)
Zmluva 35/2014 - Sabyt - nájom nebytových priestorov - kotolňa (PDF)
Zmluva 36/2014 - o poskytovaní právnych služieb (PDF)
Zmluva 37/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - floorball - Mikloš (PDF)
Zmluva 38/2014 - nájomná zmluva - telocvičňa - floorball - Šimon (PDF)
Zmluva 39/2014 - nájomná zmluva - Ikaro (PDF)
Zmluva 40/2014 - zabezpečenie prepravy žiakov (PDF)
Zmluva 41/2014 - mäsovýroba Gargalík (PDF)
Zmluva 42/2014 - Interaudit Univerzal, s.r.o. (PDF)
Zmluva 43/2014 - dobrovoľnícka činnosť - podmienky vykonávania (PDF)
Zmluva 44/2014 - dodatok č.2 - MPC CVS (PDF)
Zmluva 45/2014 - dodatok - nájom nebytových priestorov - Vargová (PDF)
Zmluva 46/2014 - mandátna zmluva - R.Dugas (PDF)

Zmluvy 2013

Zmluva 01/2013 - nájomná zmluva - kaderníctvo (PDF)
Zmluva 02/2013 - nájomná zmluva - telocvičňa - futsal (PDF)
Zmluva 03/2013 - nájomná zmluva - telocvičňa - futsal (PDF)
Zmluva 04/2013 - nájomná zmluva - telocvičňa - futbal (PDF)
Zmluva 05/2013 - nájomná zmluva - telocvičňa - futbal (PDF)
Zmluva 06/2013 - LPR - zbierka na Deň narcisov (PDF)
Zmluva 07/2013 - nájomná zmluva - telocvičňa - basketbal (PDF)
Zmluva 08/2013 - IFOSOFT - ekonomický software (PDF)
Zmluva 09/2013 - nájomná zmluva - telocvičňa - volejbal (PDF)
Zmluva 10/2013 - nájomná zmluva - telocvičňa - florbal (PDF)
Zmluva 11/2013 - dodatok k zmluve 9901543548 o oskytovaní verejných služieb (PDF)
Zmluva 12/2013 - dodatok k zmluve 9901530268 o oskytovaní verejných služieb (PDF)
Zmluva 13/2013 - dodávka ovocia a zeleniny - Hook (PDF)
Zmluva 14/2013 - pedagogická prax (PDF)
Zmluva 15/2013 - mandátna zmluva (PDF)
Zmluva 16/2013 - nájomná zmluva - telocvičňa - basketbal - dodatok (PDF)
Zmluva 17/2013 - kúpna zmluva - Allianz (PDF)
Zmluva 18/2013 - vodovod, odpadové vody - VVS (PDF)
Zmluva 19/2013 - darovacia zmluva - ŠPÚ Bratislava (PDF)
Zmluva 20/2013 - NÚCEM (PDF)
Zmluva 21/2013 - zmluva zverení majetku do správy (PDF)
Zmluva 22/2013 - o zabezpečení autobusovej dopravy žiakov (PDF)
Zmluva 23/2013 - zmluva o dodávke a odbere tovaru (PDF)
Zmluva 24/2013 - zmluva o zbere použitého oleja a tukov (PDF)
Zmluva 25/2013 - zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach - Milk Agro (PDF)
Zmluva 26/2013 - zmluva - prenájom telocvične - floorball (PDF)
Zmluva 27/2013 - zmluva - prenájom telocvične - bedminton (PDF)
Zmluva 28/2013 - zmluva - prenájom telocvične - basketbal (PDF)
Zmluva 29/2013 - zmluva - prenájom telocvične - volejbal (PDF)
Zmluva 30/2013 - zmluva - prenájom telocvične - basketbal (PDF)
Zmluva 31/2013 - dohoda - športové súťaže (PDF)
Zmluva 32/2013 - dodatok č.1 - SAD - preprava žiakov z obce Ostrovany (PDF)
Zmluva 33/2013 - zmluva o nájme nebytových priestorov - ZUŠ (PDF)
Zmluva 34/2013 - zmluva o prevode hnuteľného majetku - MPC Prešov (PDF)
Zmluva 35/2013 - zmluva - prenájom telocvične - basketbal (PDF)
Zmluva 36/2013 - zmluva o poskytnutí sužieb (PDF)
Zmluva 37/2013 - zmluva - prenájom telocvične - karate (PDF)
Zmluva 38/2013 - zmluva - prenájom telocvične - futbal (PDF)
Zmluva 39/2013 - zmluva - bauMax (PDF)
Zmluva 40/2013 - zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky (PDF)


Zmluvy 2012

Zmluva 02/2012 - nájomná zmluva - telocvičňa - Revák(PDF)
Zmluva 03/2012 - nájomná zmluva - telocvičňa - Belišová (PDF)
Zmluva 04/2012 - nájomná zmluva - telocvičňa - Bodnár (PDF)
Zmluva 05/2012 - nájomná zmluva - telocvičňa - farský úrad(PDF)
Zmluva 06/2012 - nájomná zmluva - telocvičňa - ZUŠ (PDF)
Zmluva 24/2012 - zmluva o poskytnutí služieb - Interaudit Univerzal (PDF)
Zmluva 25/2012 - kúpno-predajná zmluva HO&PE Family - jedáleň (PDF)
Zmluva 26/2012 - VSE - objednávka kontraktu EFEKT 9 (PDF)
Zmluva 27/2012 - rámcová kúpna zmluva - MASTAF (PDF)
Zmluva 28/2012 - dohoda - súťaže v stolnom tenise (PDF)
Zmluva 29/2012 - dohoda - organizovanie súťaže Biologická olympiáda (PDF)
Zmluva 30/2012 - ORANGE - zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF)
Zmluva 31/2012 - ORANGE - zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok (PDF)
Zmluva 32/2012 - ORANGE - zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok (PDF)