sarisske michalany

dokumenty rodic skola ziak

Dokumenty  Zmluvy
 Faktúry
 Objednávky
 Prieskum trhu
 Hodnotiace správy
 Školské dokumenty

Školské dokumenty


Školský rok 2016/2017

Organizácia školy 2016/2017 (PDF)
Organizácia vyučovania 2016/2017 (PDF)


Školský vzdelávací program

Hodinové dotácie na predmety - ročníky 1.-4. (PDF)
Hodinové dotácie na predmety - ročníky 5.-9. (PDF)


Vyhlášky a usmernenia

Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ (PDF)