banner 02

dokumenty rodic skola ziak

Dokumenty  Zmluvy
 Faktúry
 Objednávky
 Prieskum trhu
 Hodnotiace správy
 Školské dokumenty

Faktúry

V zmysle zákona 546/2010 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník vyplýva povinným osobám od 1.1.2011 povinnosť zverejňovaťna svojom webovom sídle zmluvy, faktúry a objednávky, ktorésa týkajú využívania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami EÚ.

Faktúry 2017

Faktúry 01/2017 (PDF)
Faktúry 01/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 02/2017 (PDF)
Faktúry 02/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 03/2017 (PDF)
Faktúry 03/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 04/2017 (PDF)
Faktúry 04/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 05/2017 (PDF)
Faktúry 05/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 06/2017 (PDF)
Faktúry 06/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 07/2017 (PDF)
Faktúry 07/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 08/2017 (PDF)
Faktúry 08/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 09/2017 (PDF)
Faktúry 09/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 10/2017 (PDF)
Faktúry 10/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 11/2017 (PDF)
Faktúry 11/2017 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 12/2017 (PDF)
Faktúry 12/2017 školská jedáleň (PDF)


Faktúry 2016

Faktúry 01/2016 (PDF)
Faktúry 01/2016 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 02/2016 (PDF)
Faktúry 02/2016 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 03/2016 (PDF)
Faktúry 03/2016 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 04/2016 (PDF)
Faktúry 04/2016 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 05/2016 (PDF)
Faktúry 05/2016 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 06/2016 (PDF)
Faktúry 06/2016 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 07/2016 (PDF)
Faktúry 07/2016 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 08/2016 (PDF)
Faktúry 09/2016 (PDF)
Faktúry 09/2016 školská jedáleň(PDF)
Faktúry 10/2016 (PDF)
Faktúry 10/2016 školská jedáleň(PDF)
Faktúry 11/2016 (PDF)
Faktúry 11/2016 školská jedáleň(PDF)
Faktúry 12/2016 (PDF)
Faktúry 12/2016 školská jedáleň(PDF)


Faktúry 2015

Faktúry 01/2015 (PDF)
Faktúry 01/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 02/2015 (PDF)
Faktúry 02/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 03/2015 (PDF)
Faktúry 03/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 04/2015 (PDF)
Faktúry 04/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 05/2015 (PDF)
Faktúry 05/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 06/2015 (PDF)
Faktúry 06/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 07/2015 (PDF)
Faktúry 07/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 08/2015 (PDF)
Faktúry 09/2015 (PDF)
Faktúry 09/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 10/2015 (PDF)
Faktúry 10/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 11/2015 (PDF)
Faktúry 11/2015 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 12/2015 (PDF)
Faktúry 12/2015 školská jedáleň (PDF)


Faktúry 2014

Faktúry 01/2014 (PDF)
Faktúry 01/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 02/2014 (PDF)
Faktúry 02/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 03/2014 (PDF)
Faktúry 03/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 04/2014 (PDF)
Faktúry 04/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 05/2014 (PDF)
Faktúry 05/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 06/2014 (PDF)
Faktúry 06/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 07/2014 (PDF)
Faktúry 07/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 08/2014 (PDF)
Faktúry 08/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 09/2014 (PDF)
Faktúry 09/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 10/2014 (PDF)
Faktúry 10/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 11/2014 (PDF)
Faktúry 11/2014 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 12/2014 (PDF)
Faktúry 12/2014 školská jedáleň (PDF)


Faktúry 2013

Faktúry 01/2013 (PDF)
Faktúry 01/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 02/2013 (PDF)
Faktúry 02/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 03/2013 (PDF)
Faktúry 03/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 04/2013 (PDF)
Faktúry 04/2013 SF (PDF)
Faktúry 04/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 05/2013 (PDF)
Faktúry 05/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 06/2013 (PDF)
Faktúry 06/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 07/2013 (PDF)
Faktúry 07/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 07/2013 sociálny fond (PDF)
Faktúry 08/2013 (PDF)
Faktúry 08/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 09/2013 (PDF)
Faktúry 09/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 10/2013 (PDF)
Faktúry 10/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 10/2013 sociálny fond (PDF)
Faktúry 11/2013 (PDF)
Faktúry 11/2013 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 12/2013 (PDF)
Faktúry 12/2013 školská jedáleň (PDF)


Faktúry 2012

Faktúry 09/2012 (PDF)
Faktúry 09/2012 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 10/2012 (PDF)
Faktúry 10/2012 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 11/2012 (PDF)
Faktúry 11/2012 školská jedáleň (PDF)
Faktúry 12/2012 (PDF)
Faktúry 12/2012 školská jedáleň (PDF)