banner 02

dokumenty rodic skola ziak

Dokumenty  Zmluvy
 Faktúry
 Objednávky
 Prieskum trhu
 Hodnotiace správy
 Školské dokumenty

Prieskum trhu

Prieskumom trhu sa sa zisťujú najvýhodnejšie ponuky od dodávateľov.

Prieskum trhu 2014

24.2.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - mäso a mäsové výrobky (PDF)
24.2.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - mlieko a mliečne výrobky (PDF)
24.2.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - mlynské výrobky (PDF)
24.2.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - pekárske výrobky a chlieb (PDF)
24.2.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - ryby (PDF)
27.2.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - tonery do tlačiarní (PDF)
15.3.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - učebné pomôcky (PDF)