banner 02

ziak skola rodic dokumenty

ziaci  Školský poriadok
 Výchovný poradca
 Školská knižnica

Školský poriadok pre žiakov ZŠ

Školský poriadok 2016/2017 (PDF)