banner 02

ziak skola rodic dokumenty

ziaci  Školský poriadok
 Výchovný poradca
 Školská knižnica

Školská knižnica

Výpožičný poriadok (PDF)
Žiacka knižnica - zoznam kníh (PDF)
Žiacka knižnica - zoznam kníh (DOC)
Učiteľská knižnica - zoznam kníh (PDF)
Učiteľská knižnica - zoznam kníh (XLS)
Mimočítanková literatúra pre ročníky 5. - 9. - zoznam (PDF)