banner 02

rodic skola ziak dokumenty

Rodicia  Aktuálne - Edupage
 Zvonenia
 2% z dane
 Zaujímavé webstránky

Zvonenia

Začiatok a koniec vyučovacích hodín:

1. hodina:..... 7,30 - 8,15
2. hodina:..... 8,25 - 9,10
3. hodina:..... 9,20 - 10,05
4. hodina:.....10,20 - 11,05
5. hodina:.....11,25 - 12,10
6. hodina:.....12,20 - 13,05
Prestávka na obed
7. hodina:.....13,35 - 14,20

Počas vyučovania nie je možné vyvolávať učiteľov z vyučovacích hodín, preto prosíme rodičov, aby si prípadné návštevy dohodli vopred v čase prestávok, prípadne po ukončení vyučovania.