banner 02

skola ziak rodic dokumenty

obec  Aktuálne - Edupage
 Informácie o škole
 Zriaďovateľ
 Vedenie školy
 Materská škola
 Aktivity školy
 Školský klub detí
 Špeciálny školský pedagóg
 Školský vzdel. program
 Rada školy
 Ekonomické oddelenie
 Kontakt

Kontakty:

Adresa.......ZŠsMŠ, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany, 082 22
Telefón......051/4582 204
E-mail........zssarmich@gmail.com


Mapa - doprava