banner 02

skola ziak rodic dokumenty

obec  Aktuálne - Edupage
 Informácie o škole
 Zriaďovateľ
 Vedenie školy
 Materská škola
 Aktivity školy
 Školský klub detí
 Špeciálny školský pedagóg
 Školský vzdel. program
 Rada školy
 Ekonomické oddelenie
 Kontakt

Školský vzdelávací programŠkolský vzdelávací program (PDF)
Školský vzdelávací program - dotácie jednotlivých predmetov (PDF)