banner 02

skola ziak rodic dokumenty

obec  Aktuálne - Edupage
 Informácie o škole
 Zriaďovateľ
 Vedenie školy
 Materská škola
 Aktivity školy
 Školský klub detí
 Špeciálny školský pedagóg
 Školský vzdel. program
 Rada školy
 Ekonomické oddelenie
 Kontakt

Zriaďovateľ ZŠsMŠ

Zriaďovateľom ZŠsMŠ je obec Šarišské Michaľany.
Adresa: Kpt. Nálepku 19, 082 22 Šarišské Michaľany
E-mail: obec@sarisskemichalany.sk
Telefón: 051/4582 216


Dokumenty:
Zriaďovacia listina ZŠsMŠ (PDF)
Zriaďovacia listina ZŠsMŠ - s dodatkami (PDF)
Dohoda Šar. Michaľany - Ostrovany o zriadení školského obvodu (PDF)
Dohoda Šar. Michaľany - Ostrovany o zriadení školského obvodu - dodatok (PDF)