banner 02

skola ziak rodic dokumenty

obec  Aktuálne - Edupage
 Informácie o škole
 Zriaďovateľ
 Vedenie školy
 Materská škola
 Aktivity školy
 Školský klub detí
 Špeciálny školský pedagóg
 Školský vzdel. program
 Rada školy
 Ekonomické oddelenie
 Kontakt

Materská škola
MS_logo


Adresa pre poštu: Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
E-mail: babicova.mssarmich@gmail.com
Telefón: 0918 567 085


triedy


Dokumenty:

Denný poriadok (PDF)
Školský poriadok (PDF)
Plán práce (PDF)
Školský vzdelávací program (PDF)
Platba za MŠ a ŠJ (PDF)
Zoznam žiakov 2016 - 2017 (PDF)
Vyhlásenie o bezinfekčnosti (PDF)
Vyhlásenie o bezinfekčnosti (DOC)
Žiadosť o prerušenie dochádzky (PDF)
Žiadosť o prijatie do MŠ (PDF)
Žiadosť o prijatie do MŠ (DOC)
Žiadosť o ukončenie dochádzky (PDF)
Žiadosť o ukončenie dochádzky (DOC)


Fotogalérie:

Fotogaléria XY (pripravuje sa)